استخر بصره

استخرها را به طور کل میتوان به دوسته تقسیم کرد: استخر مصنوعی و نیمه مصنوعی. در ساخت این نوع استخرها، مصالح گوناگونی مانند بتن مسلح، فولا آلومینیوم، فایبرگلاس با جداره وینیلی استفاده می شود. استخرهای مصنوعی را میتوان به سه صورت: استخرهای گردش مجدد، استخرهای پر و خالی و استخرهای جاری طراحی کرد. البته استخرها به دودسته ی سرپوشیده و روباز تقسیم می شوند که با توجه به ابعاد زمین، شرایط آب و هوایی، بودجه و نیاز کارفرما، امکانات، نوع (روباز، سرپوشیده) و ابعاد استخر مشخص و ساخته میشود.

استخر استاندارد می تواند سطحی آستر کشیده با ساختاری حفاظ دار از جنس بتن، سنگ، استیل، یا چاله ای درون زمین باشد. سطح استخرها معمولا از جنس کاشی سرامیک یا موزاییک شیشه ای یا رنگ می باشد. سیستم گردشی آب که جهت تمیز نگهداشتن استخر است نیز باید ساده باشد.

در طراحی استخر باید به  بی خطر بودن استخر برای کودکان و جلوگیری از یخ بستگی آب نیز توجه داشت.

  • دسته بندی
  • کلمات کلیدی